Starthjälp: När bilen Inte vill starta

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Ingen situation är så frustrerande som när man vrider på bilens nyckel och upptäcker att den inte låter sig startas. Du har kanske varit med om det på väg till jobbet en kall vintermorgon eller när du ska hem efter en lång dag. Då är det bra att veta vad man ska göra och hur man snabbt kan få hjälp. I den här artikeln går vi igenom vad starthjälp innebär, vad man bör tänka på när man behöver det och hur du kan förhindra att hamna i denna situation i framtiden.

Vad är starthjälp?

Starthjälp är helt enkelt den process som utförs för att starta en bil vars batteri inte längre har tillräckligt med kraft för att få igång fordonet. När bilens batteri är urladdat, ofta på grund av kallt väder eller för att ljus eller radio har lämnats på utan att motorn är igång, startar inte bilen. Starthjälp kan ges manuellt med hjälp av startkablar och en annan bil som fungerar som en extern kraftkälla, eller så kan en portabel starthjälpsenhet användas.

Starthjälp

Hur använder man startkablar?

För att använda startkablar korrekt och säkert behöver du en fungerande bil med fulladdat batteri och ett set med startkablar. Följ dessa steg för att ge starthjälp till ett urladdat batteri:

Förberedelser: Se till att båda bilarna är avstängda och att startkablarna är helt rullade av och fria från skador.

Ansluta kablar: Anslut ena änden av de röda kablarna till det positiva (+) batteripolen på det urladdade batteriet och den andra änden till det positiva (+) på det laddade batteriet.

Jordanslutning: Anslut ena änden av de svarta kablarna till det negativa (-) på det laddade batteriet. Anslut den andra änden till en omlackerad metalldel av motorn på den bil som behöver startas, långt borta från batteriet.

Starta motorn: Starta den fungerande bilen och låt den vara igång i några minuter. 

Vanliga orsaker till batteriproblem

Batteriproblem är ofta kopplat till att man har glömt lyktor påslagna eller andra strömförbrukande element aktiva när bilen står parkerad. Äldre batterier kan också tappa sin laddningsförmåga, särskilt i kallt väder då kemiska reaktioner i batteriet går långsammare och därför producerar mindre elektrisk ström.

Det är också viktigt att regelbundet underhålla sitt fordon, inklusive batteriet. Ett servicebesök kan förebygga många problem eftersom en mekaniker kan kolla batteriets status och laddningsförmåga. Ibland kan orsaken vara mer komplicerad än bara ett urladdat batteri, som till exempel om generatorn (som laddar batteriet när bilen är igång) inte fungerar som den ska.

Fler nyheter